Nyemission i

Follicum AB

Follicum utvecklar läkemedel som hjälper mot håravfall och oönskad hårväxt.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:5. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 38 procent av emissionslikviden och garantiteckningar om cirka 32 procent av emissionslikviden – totalt cirka 70 procent av emissionslikviden – vilka på förhand skriftligen avtalats.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Analytikerna rekommenderar köp av Follicum

Follicum som utvecklar läkemedel gör just nu en nyemission. Hur ska då en investerare agera? Vi sammanställer vad analytikerna säger, och hittills rekommenderar alla köp.