Nyemission i

FluoGuide ApS

Ej tillgängligt

FluoGuide har utvecklat en fluorescerande lösning som lyser upp cancer och dess omkringliggande tillväxt.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till privatpersoner och institutioner, inkl A/S Arbejdernes Landsbank, Linc AB, och Life Science Invest Fund 1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Investerarna kommer i samband med teckning av aktier att erhålla en teckningsoption per aktie motsvarande totalt 211 389 teckningsoptioner, som vardera ger rätt att teckna nominellt 0,1 DKK aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 85% VWAP för bolagets aktier under perioden 10-24 november 2023, dock lägst 50 SEK per aktie eller högst 120 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 27 november till 1 december 2023.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Två kommande noteringar och en som svajar

Två företag som ska notera sig är ÅR Packaging och FluoGuide. En planerad notering som däremot svajar är Flexenclosure.