Nyemission i

Flästa Källa AB

Ej tillgängligt

Verksamheten i Flästa Källa består av produktion av naturligt mineralvatten från källan i Flästa.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Flästa Källa har planer på att lista aktien år 2015.

Uppdatering: Teckningstiden för att köpa aktier förlängdes till den 30 september 2012.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Flästa Källa AB hittades