Nyemission i

Finepart Sweden AB

Ej tillgängligt

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för tillverkning av komponenter med hög precision.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:3.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är på 13,6 Mkr och vid stort intresse kan bolaget även använda en övertilldelningsoption på 3 Mkr.

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare och ett antal investerare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Finepart Sweden AB hittades