Nyemission i

Finepart Sweden AB

Ej tillgängligt

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för tillverkning av komponenter med hög precision.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. Innehav av en (1) aktie ger en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Finepart har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från personer inom bolagets ledning, styrelse samt större aktieägare om totalt cirka 0,9 MSEK, motsvarande totalt cirka 5,7 procent av Företrädesemissionen. Utöver teckningsåtaganden har Finepart erhållit emissionsgarantier i form av topp- och bottengarantier uppgående till cirka 12,1 MSEK, således är totalt 13 MSEK säkerställt. Garantidelen består dels av en så kallad bottengaranti om cirka 6,8 MSEK som avser utrymmet upp till cirka 7,7 MSEK i Företrädesemissionen, dels av en så kallad toppgaranti om cirka 5,3 MSEK som avser utrymmet från cirka 7,7 MSEK till 13,0 MSEK i Företrädesemissionen. För emissionsgarantierna utgår en kontant ersättning om 15 procent av garanterat belopp. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Finepart Sweden AB hittades