Nyemission i

Ferroamp Elektronik AB

Ej tillgängligt

Ferroamp erbjuder ett flertal produkter vilka tillsammans ger ett komplett system med strömutjämning, energilager, elbilsladdning och optimering av solelsproduktion.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Carnegie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Efter att marknaden stängt den 24 maj 2022 meddelade Ferroamp att de inleder en riktad emission på ca 1 miljoner aktier.

Uppdatering: Ferroamp sålde 1 miljon aktier till 60 kr per aktie och fick således in 60 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Ferroamp Elektronik AB hittades