Nyemission i

Ferroamp Elektronik AB

Ej tillgängligt

Ferroamp erbjuder ett flertal produkter vilka tillsammans ger ett komplett system med strömutjämning, energilager, elbilsladdning och optimering av solelsproduktion.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Carnegie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Efter att marknaden stängt den 15 april 2024 inledde Ferroamp en riktad emission på 3 400 000 aktier.

Tillträdande ordförande Nicolas Hassbjer samt några av Ferroamps större aktieägare har indikerat intresse för att teckna en betydande del av emissionen.

Uppdatering: Ferroamp emitterar 3 400 000 aktier till 11,50 kr per aktie. Tillträdande styrelseordförande, Nicolas Hassbjer, har genom bolag tecknat 3 000 000 miljoner aktier, motsvarande 34,5 Mkr. Därutöver har ett antal institutionella investerare, däribland Nordea Asset Management och Andra AP-Fonden tecknat aktier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Ferroamp Elektronik AB hittades