Nyemission i

Fastighets AB Trianon

Ej tillgängligt

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad kontant emission på 120 Mkr och kvittningsemission (av hybridobligationer) på 130 Mkr.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Efter att börsen stängt den 7 mars 2024 inledde Trianon två emissioner, en riktad på 120 Mkr och en kvittnings på 130 Mkr. Ska vara klar innan börsen öppnar igen.

Uppdatering: Trianon fick in 250 Mkr till 16 kr per aktie, motsvarande en rabatt på 0,9 % mot stängningskursen. 184 Mkr i en riktad kontantemission och 66 Mkr genom kvittning av hybridobligationer.

Tecknades av svenska och internationella professionella och institutionella investerare, däribland Handelsbanken Fonder, Carnegie Fonder, bolag inom SIBA-sfären, samt de befintliga aktieägarna Briban Invest AB, Olof Andersson Förvaltnings AB och AB Grenspecialisten.

66 av 130 Mkr kvittades av hybridobligationsägarna. Ett erbjudande får återstående del kommer nu att löpa på till den 28 mars 2024.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Fastighets AB Trianon hittades