Nyemission i

Exini Diagnostics AB

Ej tillgängligt

EXINI, ett Lundaföretag från Ideon, erbjuder sjukvårdssektorn kvalificerade system för beslutsstöd, som skapar kostnadseffektiv sjukvård och ökad patientsäkerhet. Genom att ha försett systemet, som bygger på neurala nätvek, populärt kallat artificiell intelligens, med bilder som tolkats av internationellt välrenommerade auktoriteter inom olika diagnostikområden, har systemet lärt sig hur dessa tolkar bilderna och kan på egen hand ge diagnosförslag. Systemet används av 58% av alla Isotopkliniker i Sverige.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. För varje (1) innehavd aktie, erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden av huvudägaren Bo Håkansson, genom bolag.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Exini Diagnostics AB hittades