Nyemission i

Exini Diagnostics AB

Ej tillgängligt

EXINI, ett Lundaföretag från Ideon, erbjuder sjukvårdssektorn kvalificerade system för beslutsstöd, som skapar kostnadseffektiv sjukvård och ökad patientsäkerhet. Genom att ha försett systemet, som bygger på neurala nätvek, populärt kallat artificiell intelligens, med bilder som tolkats av internationellt välrenommerade auktoriteter inom olika diagnostikområden, har systemet lärt sig hur dessa tolkar bilderna och kan på egen hand ge diagnosförslag. Systemet används av 58% av alla Isotopkliniker i Sverige.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:3. 3 befintliga aktier i EXINI berättigar till 2 teckningsrätter. 1 teckningsrätt berättigar till teckning av 1 ny aktie i EXINI.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Huvudägaren Bo Håkansson, med ett totalt innehav om 42,4% genom Farstorp Invest AB, ser ett långsiktigt ägande i EXINI och har förbundit sig att teckna sin pro rata andel i nyemissionen. Farstorp Invest AB har även förbundit sig att teckna i emissionen i det fall aktieägare inte anmäler sitt intresse. Totalt uppgår erhållna teckningsförbindelser och garantiåtagande till 17,6 MSEK motsvarande 100 procent av nyemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Exini Diagnostics AB hittades