Nyemission i

ExeoTech Invest AB

Ej tillgängligt

ExeoTech Invest skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel. ExeoTech Invest AB hette tidigare C2SAT holding AB

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel i betalda tecknade aktier 6 mars 2007 – till dess att emissionen registrerats vid Bolagsverket. Handel med teckningsrätter 6 mars – 15 mars 2007.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till ExeoTech Invest AB hittades