Nyemission i

European Institute of Science AB

Ej tillgängligt

European Institute of Science:s affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:1. Aktieägare erhåller för varje 1 innehavd aktie 1 teckningsrätt. 1 teckningsrätt ger rätt att teckna 3 nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolagets huvudägare Kirstin (Vd) och Darijo Kriz avser att teckna hela sin andel, vilket motsvarar 3,4 % av emissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till European Institute of Science AB hittades