Nyemission i

Eurocine Vaccines AB

Ej tillgängligt

Eurocine Vaccines utvecklar vaccin. Bolaget har två vaccinkandidater i sin portfölj – en profylaktisk vaccinkandidat mot Chlamydia trachomatis (Klamydia) och en terapeutisk vaccinkandidat mot Herpes simplexvirus typ 2 (HSV-2).

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 13:5. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen. Tio (10) sådana uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av tjugosex (26) nyemitterade aktier och tjugosex (26) TO 5.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av TO 5 kommer att uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda aktiekursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under en period om tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Teckningskursen ska avrundas till närmsta heltal öre, och inte överstiga 0,03 SEK per ny aktie och inte understiga aktiens kvotvärde. Teckningskursen offentliggörs av Bolaget senast dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Nyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av TO 5 löper från och med den 2 maj 2024 till och med den 17 maj 2024.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Eurocine Vaccines behöver nytt kapital inom några veckor

Eurocine Vaccines har slut på pengar, pausar nu verksamheten och tittar på alla tänkbara alternativ, från finansiering och partnerskap till att göra ett omvänt förvärv.