Nyemission i

Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines utvecklar vaccin. Bolaget har två vaccinkandidater i sin portfölj – en profylaktisk vaccinkandidat mot Chlamydia trachomatis (Klamydia) och en terapeutisk vaccinkandidat mot Herpes simplexvirus typ 2 (HSV-2).

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:8.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Teckningförbindelse från huvudägaren Pär Thuresson har lämnats om teckning om totalt 53 375 aktier, motsvarande cirka 1,01 Mkr eller cirka 4,8 % av det totala emissionsbeloppet. Garantiåtaganden som säkerställer att emissionen tecknas till lägst 15 Mkr har erhållits från ett konsortium bestående av nya investerare samt befintliga aktieägare. Handel med teckningsrätter 17 januari - 26 januari 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Eurocine Vaccines behöver nytt kapital inom några veckor

Eurocine Vaccines har slut på pengar, pausar nu verksamheten och tittar på alla tänkbara alternativ, från finansiering och partnerskap till att göra ett omvänt förvärv.