Nyemission i

Etikinvest AB

Etikinvest affärsidé är att skapa ett etiskt börsnoterat investmentbolag för både privata investerare och fonder som kan slussaskapitel till hållbara framtidsföretag utanför börsen.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för privatpersoner och företag. 1 unit innehåller 5 aktier i serie B för 230 kronor styck, 2 konvertibler för 225 kronor styck och 30 teckningsoptioner i serie TO5 för 80 kronor styck.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Obs, då unit-strukturen är så pass komplicerad har vi valt att inte ange bl.a. värdering.

Teckningsoptionerna i serie TO5 ska ge rätt till teckning av aktier under perioden 2030-08-01 till 2030-09-30 för 165 kronor.

Konvertibler KV1: Lånet ska löpa med en ränta motsvarande sex gånger den eventuella vinstutdelningen per aktie i serie A eller B som Etikinvest AB beslutar om under löptiden. Om vinstutdelning sker i form av värdepapper ska även räntan betalas i form av värdepapper. Konvertering sker till aktier i serie B. Konverteringskursen ska vara 225 kronor per aktie. Begäran om konvertering ska göras av Etikinvests styrelse någon gång mellan 2024-08-08 och 2025- 01-08. Konverteringsskyldighet föreligger. De nya aktierna ska ge rätt till eventuell utdelning från och med 2025.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Etikinvest AB hittades