Nyemission i

Episurf Medical AB

Ej tillgängligt

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1, för respektive A- och B-aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nyemissionen kommer vara fullt ut garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från vissa befintliga aktieägare. Episurf byter även lista, från Aktietorget till First North den 22 juni 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Episurf Medical siktar på en riktig börsnotering

Episurf Medical gör två nyemissioner och inleder snarast möjligt arbetet med att flytta från First North-listan till den riktiga börsen.