Nyemission i

Enycon AB

Ej tillgängligt

Enycon erbjuder färdig värme samt projekterar, anlägger och driver mindre fjärrvärmesystem (närvärme och hyrvärme) med ett fokus på totalekonomi, trygghet och optimerad teknik. Enycons erbjudanden riktas främst till fastighetsägare och kommuner som har behov att investera i nya värmeanläggningar eller konvertera sina värmeanläggningar från olja och el till biobränslebaserade lösningar.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Enycons huvudägare JLO Invest AB garanterar 50 % av det slutliga emissionsbeloppet. Kontakta Enycon för att erhålla ett memorandum och mer information.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Enycon AB hittades