Nyemission i

Envirologic AB

Ej tillgängligt

Envirologic erbjuder en robotbaserad lösning för automatiserad rengöring av hälsovådliga miljöer.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Aktien är planerad att listas på Aktietorget den 16 juli 2012.

Uppdatering: Teckningstiden har förlängts till den 29 juni 2012.

Uppdatering: Teckningstiden har förlängts till den 21 september 2012. Den planerade listningen skjuts därför också i tid.

Uppdatering: Teckningsgraden blev för låg och Enirologic valde därför att dra tillbaka emissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Envirologic AB hittades