Nyemission i

Enersize Oy

Ej tillgängligt

Enersize erbjuder en lösning med egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys, vilken ger en energibesparing i industriella tryckluftssystem.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 20:13. För varje en (1) innehavd aktie erhålles en (1) uniträtt. Tretton (13) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av tjugo (20) aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är säkerställd till 80 %. Ett antal befintliga aktieägare, har åtagit sig att teckna units motsvarande cirka 28,5 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 4,6 MSEK. Ett antal befintliga aktieägare och externa investerare har åtagit sig att garantera cirka 51,5 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 8,2 MSEK för en garantiersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Enersize sparar pengar åt sina kunder

Industriell tryckluft står för nära 5 % av den globala elkonsumtionen och används i 90 % av alla fabriker. Enersize reducerar förbrukningen och sparar pengar åt företag. Intervju med Enersize styrelseordförande Christian Merheim inför noteringen på First North.