Nyemission i

Ellwee AB

Ej tillgängligt

ELLWEE marknadsför och säljer husbilar och husvagnar.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 14:5. Aktieägare erhåller fjorton (14) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är garanterad med 20 MSEK genom ett toppgarantiåtagande. Ingen ersättning utgår för lämnade garantiåtaganden.

Uppdatering: Företrädesemissionen var på förhand garanterad med 20 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 1,4 MSEK med och utan företrädesrätt, motsvarande en teckningsgrad om cirka 5,6 procent. Toppgarantin, motsvarande 20,0 MSEK eller cirka 78,7 procent av Företrädesemissionen, tilldelas garanter i enlighet med ingångna garantiåtaganden. Totalt tecknas emissionen till cirka 84,3 procent.

Uppdatering: I slutet av mars 2024 har garanten ännu inte erlagt likviden. Garantens representant har yttrat att denne behöver ytterligare tid för att infria garantin.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Undrande

Vem tar smällen på 20 miljoner kronor för obetald garanti i Ellwee?

Garanten i Ellwees företrädesemission i december har ännu inte betalat de 20 miljoner kronor som blev utfallet av garantin. Garanten är ett lagerbolag.

Affärsvärlden ger neutral rekommendation till noteringen av Ellwee

Ellwee som tillverkar golfbilar och fordon för gated communities gör en IPO på First North. Affärsvärlden har tittat närmare på erbjudandet och ger det en neutral rekommendation.