Nyemission i

Ellwee AB

Ej tillgängligt

ELLWEE marknadsför och säljer husbilar och husvagnar.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 33:7. Aktieägare erhåller trettiotre (33) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent, varav cirka 23 MSEK genom teckningsförbindelser och cirka 52 MSEK genom garantiåtaganden.

Uppdatering: Företrädesemissionen tecknades till cirka 34,9 MSEK med och utan företrädesrätt, motsvarande en teckningsgrad om cirka 47 procent. Resterande del av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 40,0 MSEK eller cirka 53 procent av Företrädesemissionen, tilldelas garanter i enlighet med ingångna garantiåtaganden.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Undrande

Vem tar smällen på 20 miljoner kronor för obetald garanti i Ellwee?

Garanten i Ellwees företrädesemission i december har ännu inte betalat de 20 miljoner kronor som blev utfallet av garantin. Garanten är ett lagerbolag.

Affärsvärlden ger neutral rekommendation till noteringen av Ellwee

Ellwee som tillverkar golfbilar och fordon för gated communities gör en IPO på First North. Affärsvärlden har tittat närmare på erbjudandet och ger det en neutral rekommendation.