Nyemission i

Ellwee AB

Ej tillgängligt

ELLWEE marknadsför och säljer husbilar och husvagnar.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till befintliga och nya investerare, däribland Per Berglund genom Edvard Berglund Holding Stockholm AB, Jinderman & Partners AB, Polynom Investment AB och Alexander Albedj.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Vidare beslutade styrelsen om en riktad emission av lika 27 110 084 teckningsoptioner av serie TO3 till investerarna, dvs lika många som antalet tecknade aktier.

Emissionen görs för att finansiera förvärvet av Upplands Bilforum Fritid AB.

Varje teckningsoption medför rätt att under perioden från den 7 mars 2022 till och med den 14 mars 2022 teckna en (1) aktie i Bolaget till sjuttio (70) procent av det volymvägda genomsnittspriset under perioden 21 februari 2022 till och med 4 mars 2022, dock lägst kvotvärdet och högst 2,5 SEK per aktie. Villkoren för teckningsoptioner av serie TO3 är särskilt anpassade för att tillgodose slutbetalning av det skuldebrev som ställts ut för del av den kontanta delen av köpeskillingen för förvärvet av Upplands Bilforum Fritid AB.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Undrande

Vem tar smällen på 20 miljoner kronor för obetald garanti i Ellwee?

Garanten i Ellwees företrädesemission i december har ännu inte betalat de 20 miljoner kronor som blev utfallet av garantin. Garanten är ett lagerbolag.

Affärsvärlden ger neutral rekommendation till noteringen av Ellwee

Ellwee som tillverkar golfbilar och fordon för gated communities gör en IPO på First North. Affärsvärlden har tittat närmare på erbjudandet och ger det en neutral rekommendation.