Nyemission i

Ellen AB

Ej tillgängligt

Ellen utvecklar och tillhandahåller produkter inom intimhälsa för kvinnor.. Erbjuder bland annat probiotikaprodukter.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:5. Aktieägare erhåller 2 teckningsrätter för varje 1 befintlig aktie. Det krävs 5 teckningsrätter för att teckna 1 ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel med teckningsrätter 21 januari - 1 februari 2010.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Ellen AB hittades