Nyemission i

Ellen AB

Ej tillgängligt

Ellen utvecklar och tillhandahåller produkter inom intimhälsa för kvinnor.. Erbjuder bland annat probiotikaprodukter.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel med teckningsrätter 28 maj - 5 juni. Emissionen är i sin helhet säkerställd genom att aktieägare förbundigt sig att teckna aktier och ställda emissionsgarantier. Företaget har för avsikt att byta lista i slutet av juni, från Nordic MTF till First North.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Ellen AB hittades