Nyemission i

Egetis Therapeutics AB

Ej tillgängligt

Egetis Therapeutics är ett integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet. Egetis Therapeutics AB hette tidigare PledPharma AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:10. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) aktie. 10 teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna 3 nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Obs, 20-28 april 2022 är bara dummy-datum, i skrivande stund har exakta datum inte kommunicerats. Beslut om emissionen ska tas på en extra bolagsstämma den 13 april 2022.

Befintliga aktieägare, inklusive Cetoros AB, Cidro Förvaltning AB, Avla Holding AB, Fjärde AP-fonden, RegulaPharm AB, Flerie Invest AB och Unionen, samt medlemmar ur Bolagets ledning och styrelse, har åtagit sig att teckna aktier motsvarande cirka 39,3 procent av emissionen. Nya investerare, inklusive Linc AB, samt befintliga aktieägaren Flerie Invest AB och medlemmar ur Bolagets ledning och styrelse, har åtagit att teckna aktier motsvarande cirka 27,8 procent av emissionen genom att överta teckningsrätter från utvalda befintliga aktieägare utan kostnad. Åtaganden att teckna aktier motsvarar därmed totalt cirka 67,2 procent av Nyemissionen, eller cirka 121,4 Mkr. Ett konsortium av befintliga aktieägare, inklusive Fjärde AP-fonden och medlemmar ur Bolagets ledning, samt den nya investeraren Linc AB, har åtagit att garantera cirka 32,8 procent av nyemissionen, motsvarande cirka 59,4 MSEK. Nyemissionen är följaktligen fullt säkerställd.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Egetis Therapeutics AB hittades