Nyemission i

Edyoutec AB

Ej tillgängligt

Edyoutec har ett antal olika verksamheter. Bolaget driver mobilspelet Cricket Tycoon, utvecklar spel och utbildningsspel, samt har en plattform inom fantasy sports-spel. En stor del av verksamheten är baserad i Tyskland. Edyoutec AB hette tidigare Wicket Gaming AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till en ej namngiven investerare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Investeraren ska även få 277 778 teckningsoptioner.

En (1) teckningsoption medför rätt att under perioden 1 juni 2022 till och med 31 maj 2023 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 25 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna kommer Bolaget tillföras ytterligare cirka 7 MSEK.

Wicket Gaming lånar även 15 Mkr. "Långivaren är Formue Nord Fokus A/S. Lånet om 15 MSEK upptas till marknadsmässiga villkor (12 procent årlig ränta) och löper till och med den 24 november 2023. Bolaget har rätten att återbetala lånet i förtid under lånets löptid. Långivaren har rätt att kvitta hela Lånet till aktier i Bolaget till en fast kurs om 25 SEK per aktier under lånets löptid."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Affärsvärldens analytiker avråder från Wicket Gaming

Mobilspelsföretaget Wicket Gaming gör en IPO på Spotlight. Affärsvärldens analytiker ger rådet att inte teckna.

11 kommande noteringar under juli

Det blev hela 34 noteringar under juni, exklusive listbyten. Det såg ut att bli 35, men Profoto sköt fram sin tidsplan till 1 juli. Snart byter vi månad och här har vi därför 11 företag som noterar sig under juli.

Wicket Gaming gör sig redo för en notering

Wicket Gaming är ett svenskt företag som utvecklar och publicerar mobilspel. Bolaget gör just nu en mindre pre-IPO-emission på 5,25 Mkr och planerar att notera sig under första halvåret 2020.