Nyemission i

Edoctrina AB

Internetbaserat utbildningssystem.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Ingen företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Edoctrina planerar att göra en emission under hösten 2009 på 12 Mkr och att notera företaget kring årsskiftet 2009/2010.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Edoctrina AB hittades