Nyemission i

EcoRub AB

Ej tillgängligt

EcoRub är ett utvecklingsbolag som arbetar med ekologiskt gummi – kallat EcoRub. Dvs material som huvudsakligen består av pulveriserade bildäck som binds med plaster och några specialmolekyler. Oftast består det EcoRub till mer än 95 % av återvunna polymerer som gummi och plaster.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. För varje 1 aktie erhålls 1 teckningsrätt. 2 sådana teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny B-aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

EcoRub har erhållit teckningsförbindelser om 1 Mkr från befintliga aktieägare varav 0,8 Mkr avser tidigare erhållna brygglån som kvittas mot aktier i aktuell emission.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till EcoRub AB hittades