Nyemission i

Ecomb AB

ECOMBs affärsidé är att sälja det patenterade Ecotube-systemet, som minskar utsläppen av kväveoxider (NOx), svaveloxider (SOx) och koloxid (CO) från pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn. Ecotube-systemet används i pannor som eldas med kol, avfall och biobränsle. Sedan starten har Ecotube-systemet installerats i ett trettiotal anläggningar. Ecotube-systemet har hittills sålts till kunder i USA, Frankrike, England, Holland och Sverige.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. 1 A- eller B-aktie ger rätt att teckna 1 B-aktie. Samt 1,2 Mkr för allmänheten.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Ecomb kommer efter emissionen att noteras på Aktietorget. Emissionen är garanterad till 5 miljoner kronor genom ett garantiåtagande från finans- och industrimannen Sten K Johnson.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Ecomb AB hittades