Nyemission i

Ecomb AB

Ej tillgängligt

ECOMBs affärsidé är att sälja det patenterade Ecotube-systemet, som minskar utsläppen av kväveoxider (NOx), svaveloxider (SOx) och koloxid (CO) från pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn. Ecotube-systemet används i pannor som eldas med kol, avfall och biobränsle. Sedan starten har Ecotube-systemet installerats i ett trettiotal anläggningar. Ecotube-systemet har hittills sålts till kunder i USA, Frankrike, England, Holland och Sverige.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1. Aktieägare erhåller två (2) teckningsrätter för varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Ecomb AB hittades