Nyemission i

EasyFill AB

Ej tillgängligt

EasyFill är specialiserade på design, utveckling och tillverkning av kylskåp med varumärkesdekor och hyllösningar till restaurang samt service- och dagligvaruhandeln där de traditionella hyllorna ersätts med FIFO – SwingOut lösningar. EasyFill AB hette tidigare Enjoy Group AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till Inlandsinnovation, Loxysoft AB och Liden i Loo AB.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

OBS, datum för emissionen är ungefärligt.

Om företaget uppnår vissa milstolpar den 15 januari 2013 kommer denna emission att följas av en ytterligare emission på 5,72 Mkr till 2 kr per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till EasyFill AB hittades