Nyemission i

DTI-Sweden AB

DTI Sweden erbjuder innovativa och effektiva miljölösningar gällande desinfektion av kontaminerat vatten, kropps och ytdesinfektion. Detta innebär desinfektion av bland annat, MRSA (meticillinresistenta stafylokocker), E-Coli, Legionella och Clostridium Difficile, del i den fruktade sjukhusjukan.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företaget presenterar sig den 31 mars hos Aqurat fondkommission i Stockholm.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till DTI-Sweden AB hittades