Nyemission i

Double Bond Pharmaceutical International AB

Double Bond Pharmaceuticals utvecklar en ny generation av läkemedel inom cancer, infektion och autoimmuna sjukdomar.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:16. För varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls tre (3) uniträtter. 16 uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) nyemitterad B-aktie i Bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption i Bolaget av serie TO 2021/2022.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Double Bond ska göra en företrädesemission på 8 121 927 units/aktier.

Emissionskursen för varje unit motsvarar sjuttiofem (75) procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period om tio (10) handelsdagar som slutar sju (7) handelsdagar innan teckningsperioden inleds, dock högst 3,2 kronor per unit, vilket motsvarar en emissionskurs per nyemitterad B-aktie om högst 3,2 kronor.

Varje teckningsoption ger rätt att under 30 dagar från och med bolagets offentliggörande av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2021, dock senast 30 dagar från och med den 28 februari 2022, teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar sjuttiofem (75) procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period om tio (10) handelsdagar som slutar två (2) handelsdagar innan teckningsperioden inleds, dock högst 3,2 kronor per aktie. Teckningskursen kan emellertid inte understiga aktiens kvotvärde.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Drug delivery-företag står inför notering

Medicinteknik-företaget DB Pharma som är verksamt inom drug delivery står inför en notering. Nyemissioner.se har ställt några frågor till grundare och VD Igor Lokot.