Nyemission i

Diös Fastigheter AB

Ej tillgängligt

Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet och finnas på en marknad från Borlänge i söder till Luleå i norr.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Danske Bank i Sverige.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Diös inledde efter att marknaden stängt den 1 december 2021 en emission på 800 Mkr som ska vara klar innan marknaden öppnar igen.

AB Persson Invest, Erik Paulsson & Bolag och Nordstjernan, Diös tre största aktieägare, som för närvarande tillsammans innehar cirka 36,0 procent av det utestående kapitalet och rösterna i bolaget, har åtagit sig att teckna aktier motsvarande sin pro rata-andel i nyemissionen.

Uppdatering: Diös fick in 800 Mkr till 110 kr per aktie, vilket är en rabatt på 6 % jämfört med stängningskursen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Diös Fastigheter AB hittades