Nyemission i

Diös Fastigheter AB

Ej tillgängligt

Diös Fastigheter skall förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet och finnas på en marknad från Borlänge i söder till Luleå i norr.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. Varje 1 befintlig ger 1 teckningsrätt. 1 teckningsrätt berättigar till teckning av 1 ny aktie i Diös.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nyemissionen är till 100 procent täckt genom teckningsåtaganden från aktieägare motsvarande 67 procent av nyemissionen och genom garantier från ett antal parter motsvarande 33 procent.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Diös Fastigheter AB hittades