Nyemission i

Dignitana AB

Ej tillgängligt

Dignitana tillverkar DigniCap Scalp Cooling System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under cytostatikabehandling.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:7.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantier.

Företrädesemission är 24,3 Mkr och sedan görs även en riktad för garantiersättning på 1,4 Mkr. Bolaget gör en även riktad emission på 5,8 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Dignitana AB hittades