Nyemission i

Dignitana AB

Ej tillgängligt

Dignitana tillverkar DigniCap Scalp Cooling System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under cytostatikabehandling.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till en mindre grupp investerare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Dignitana skriver "Emissionen stärker bolagets finanser och breddar ägarbasen vilket även underlättar en avknoppning och notering av dotterbolaget BrainCool AB."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Dignitana AB hittades