Nyemission i

DigitalWebbMedia i Skandinavien AB

Ej tillgängligt

Tillverkar webbpublikationer, både för eget och andras bruk.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Tidigt inkomna teckningssedlar har företräde.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företaget planerar en notering på Aktietorget i december. Uppdatering: Teckningsperioden stänger den 17 december istället för 2 november. Uppdatering: Teckningsperioden förlängs till den 17 mars 2008.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till DigitalWebbMedia i Skandinavien AB hittades