Nyemission i

DigitalWebbMedia i Skandinavien AB

Tillverkar webbpublikationer, både för eget och andras bruk.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Tidigt inkomna teckningssedlar har företräde.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Noteras på Aktietorget efter nyemissionen.

Uppdatering: Teckningsperioden stänger den 17 december istället för 2 november.

Uppdatering: Teckningsperioden förlängs till den 17 mars 2008.

Uppdatering: Företaget meddelar att emissionen inte blev fulltecknad och att man därför har för avsikt att återkomma inom en månad med ett nytt erbjudande, där man även har en eller flera garanter för hela emissionsbeloppet.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till DigitalWebbMedia i Skandinavien AB hittades