Nyemission i

Digital Vision AB

Ej tillgängligt

Digital Vision erbjuder produkter för efterbearbetning av film/video och multimedia samt för distribution av bild och ljud.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:1 (4 aktier och 2 optioner)

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är garanterad upp till ett belopp om 25 000 000 kronor av Yggdrasil AB, Lars Söderberg, Palmstierna Invest AB, Lage Jonason, Svenska Elektronikintressenterna AB samt Varsity Capital Group AB.

Digital Vision gör också en kvittningsemission på 110.719.826 aktier till priser 0,50 kr per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Digital Vision AB hittades