Nyemission i

Diamyd Medical AB

Ej tillgängligt

Diamyd Medical är verksamt inom läkemedelsutveckling, främst inriktat på diabetes. Diamyd Medical AB hette tidigare Diamyd Therapeutics AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av G&W Fondkommission.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Diamyd inledde en riktad emission på 60 Mkr efter att marknaden stängt den 25 mars 2021 och den ska vara klar innan marknaden öppnar den 26 mars.

Uppdatering: Diamyd fick in 60 Mkr till 25 kr per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Diamyd Medical AB hittades