Nyemission i

Diamyd Medical AB

Ej tillgängligt

Diamyd Medical är verksamt inom läkemedelsutveckling, främst inriktat på diabetes. Diamyd Medical AB hette tidigare Diamyd Therapeutics AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:10. Aktieägare erhåller för varje en (1) innehavd A- respektive B-aktie, en (1) uniträtt av samma serie. Tio (10) uniträtter ger rätt att teckna en (1) ny unit av motsvarande aktieserie. Varje A-unit innehåller en (1) aktie av serie A samt en (1) teckningsoption av serie TO 4 A. Varje B-unit innehåller en (1) aktie av serie B samt en (1) teckningsoption av serie TO 4 B.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Om intresset är stort kan Diamyd utöka emissionen med 20 Mkr.

Styrelseordförande och grundare, Anders Essen-Möller, har åtagit sig att teckna units i Företrädesemissionen för cirka 1 MSEK. Därutöver har vd Ulf Hannelius åtagit sig att teckna sin pro rata-andel motsvarande cirka 0,4 MSEK, och andra ledande befattningshavare har åtagit sig att teckna units om sammanlagt cirka 0,2 MSEK. Totalt omfattas därmed Företrädesemissionen av teckningsförbindelser om cirka 1,6 MSEK, motsvarande cirka 1,4 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO 4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie av motsvarande aktieserie i Bolaget under perioden från och med den 3 mars 2025 till och med den 31 mars 2025 till en teckningskurs om 16,00 SEK.

Uppdatering: Diamyd Medical meddelar att Bolagets huvudägare tillika styrelseordförande Anders Essen-Möller har skänkt 4 600 000 uniträtter till ett investerarkonsortium lett av Patrik Hansen mot att konsortiet tecknar för cirka 4,4 MSEK utöver prorata om 3,2 MSEK. Sammanlagt tecknar Hansen-konsortiet således för cirka 7,6 MSEK. Barn till Anders Essen-Möller har låtit meddela Bolaget att de avser teckna för cirka 1,4 MSEK. Bolagets storägare Bertil Lindkvist har meddelat Bolaget att han tecknar för 1 MSEK i pågående företrädesemission. Sammantaget utgör detta teckningsförbindelser om cirka 10 MSEK eller 8,8 procent av pågående företrädesemission om 114 MSEK.

Som tidigare meddelats har Anders Essen-Möller, medlemmar av styrelse och ledningsgrupp inklusive vd lämnat teckningsförbindelser om sammanlagt cirka 1,6 MSEK eller 1,4 procent av företrädesemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Diamyd Medical AB hittades