Nyemission i

Diagonal Bio AB

Ej tillgängligt

Diagonal Bio är ett bioteknikbolag som utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Diagonal Bio AB hette tidigare Diagonal Pharma AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:1. Aktieägare är berättigade till en (1) teckningsrätt för varje befintlig innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av fyra (4) nyemitterade aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Diagonal har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 15 MSEK, vilket motsvarar upp till 60 procent av Företrädesemissionen. Teckningsåtagandena, som avser förbindelser från befintliga ägare inklusive styrelse samt ledning, motsvarar totalt cirka 1,1 MSEK (cirka 4,3 procent av emissionslikviden). Utöver teckningsåtaganden har Bolaget ingått avtal om garantiåtaganden med ett konsortium bestående av befintliga aktieägare som tecknar sina respektive pro rata andelar av Företrädesemissionen samt externa investerare. De totala garantiåtagandena utgörs av en så kallad toppgaranti om totalt 10 procent, motsvarande cirka 2,5 MSEK av emissionsvolymen (”Toppgaranti”) samt en så kallad bottengaranti om totalt cirka 45,7 procent, motsvarande cirka 11,4 MSEK av emissionsvolymen (”Bottengaranti”). För utställd Bottengaranti utgår kontant ersättning om 14 procent av garanterat belopp, alternativt en valbar ersättning om 16 procent i form av aktier. För utställd Toppgaranti utgår kontant ersättning om 20 procent av garanterat belopp, alternativt en valbar ersättning om 22 procent i form av aktier.

Uppdatering: Bolaget meddelar nu att man utökat andelen emissionsgarantier från tidigare cirka 13,9 MSEK till totalt cirka 16,3 MSEK genom ytterligare toppgaranti. Den ytterligare toppgarantin i Företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 2,5 MSEK. Därmed omfattas Företrädesemissionen upp till totalt 70 procent av tecknings- och garantiåtaganden motsvarande totalt cirka 17,4 MSEK.

Uppdatering: Företrädesemission tecknades till totalt cirka 7,5 MSEK, inklusive teckningsförbindelser om cirka 1,1 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 30 procent. Därutöver har garantiåtaganden om cirka 9,9 MSEK aktiverats, motsvarande cirka 40 procent av emissionsvolymen. Total teckningsgrad (inklusive garantiåtagande) uppgår därmed till 70 procent av emissionsvolymen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Diagonal Bio får neutral rekommendation av Affärsvärlden

Bioteknikföretaget Diagonal Bio gör en IPO på First North. Affärsvärldens analytiker ger en neutral rekommendation till erbjudandet.