Nyemission i

Cyclezyme AB

Cyclezyme erbjuder enzymer och processer för energieffektiv återvinning av bland annat plastförpackningar och textil innehållande PET eller polyester.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Cyclezyme ska notera sig på Spotlight under december 2023. Observera dock att detta erbjudande inte har publicerats på Spotlight.

5,4 Mkr av 7,4 Mkr är säkerställt på förhand via teckningsåtagare från nya och befintliga aktieägare.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd från 1 till 10 november 2023.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Cyclezyme AB hittades