Nyemission i

Cybercom Group AB

Ej tillgängligt

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom Group AB hette tidigare Cybercom Group Europe AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:1

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nyemissionen är garanterad till 100 procent. Befintliga aktieägare i Cybercom, inklusive bolagets största aktieägare JCE Group AB, representerande totalt cirka 43 procent av kapital och röster i bolaget har genom teckningsåtaganden förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive ägarandelar i Cybercom. Därutöver har de externa investerarna Svolder AB, Traction Delta AB, Provobis Holding AB, Skandrenting AB och Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning genom emissionsgarantier förbundit sig att teckna de aktier i nyemissionen som eventuellt inte har tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar sammanlagt cirka 57 procent av aktierna i nyemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Cybercom Group AB hittades