Nyemission i

CybAero AB

Ej tillgängligt

CybAero utvecklar, tillverkar och marknadsför obemannade flygande farkoster, så kallade Unmanned Aerial Vehicles (UAV:er).

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. Varje aktie ger även 0,5 teckningsoptioner. En unit består av 2 aktier och 1 teckningsoption.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Teckningsperioden förlängs en andra gång till den 30 januari 2009.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till CybAero AB hittades