Nyemission i

CybAero AB

CybAero utvecklar, tillverkar och marknadsför obemannade flygande farkoster, så kallade Unmanned Aerial Vehicles (UAV:er).

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nyemissionen är säkerställd till ca 34 MSEK genom garanti och teckningsförbindelser.

Företrädesemissionen är på 46,4 Mkr. Ytterligare några miljoner kronor kan tillkomma om garanterna väljer att få betalt i aktier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till CybAero AB hittades