Nyemission i

CybAero AB

Ej tillgängligt

CybAero utvecklar, tillverkar och marknadsför obemannade flygande farkoster, så kallade Unmanned Aerial Vehicles (UAV:er).

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission, till Subversive Capital LLC.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Formellt beslut om emissionen tas den 30 december 2015.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till CybAero AB hittades