Nyemission i

CybAero AB

Ej tillgängligt

CybAero utvecklar, tillverkar och marknadsför obemannade flygande farkoster, så kallade Unmanned Aerial Vehicles (UAV:er).

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Obs, datumen är ännu så länge en uppskattning, de faktiska har ännu inte kommunicerats.

Emissionen är till 100 procent garanterad av externa investerare.

Uppdatering: Föreslagna datum har lagts till.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 11 september 2015.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till CybAero AB hittades