Nyemission i

CybAero AB

Ej tillgängligt

CybAero utvecklar, tillverkar och marknadsför obemannade flygande farkoster, så kallade Unmanned Aerial Vehicles (UAV:er).

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission, tecknad av fyra svenska och internationella institutionella kvalificerade investerare utanför bolagets befintliga ägarkrets, bland annat Metzler Asset Management och SSE
Opportunities.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nyemissionen aviserades den 8 april 2014 efter börsens stängning och genomfördes därefter senare på kvällen skriver bolaget.

Vi är inte helt på det klara med tid och tidsordning för emissionen. Bolaget skriver på morgonen den 9 april att aktierna har emitterats. Betalning för aktierna ska ske den 14 april. Emissionen ska dock först godkännas den 6 maj.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till CybAero AB hittades